Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działania CUW Powiatu Drawskiego

Do zakresu działań Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy:

 1. w  zakresie obsługi finansowej:
 1. bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
 2. opracowywanie projektów planu finansowego i jego zmian na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 3. prowadzenie rachunków bankowych odrębne dla poszczególnych dziedzin działalności oraz rachunków bankowych dla każdej jednostki obsługiwanej,
 4. bieżąca informacja o sytuacji finansowej jednostek obsługiwanych,
 5. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
 6. dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu
  i wynagrodzeniu,
 7. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
 8. przekazywanie danych do jednostek obsługiwanych w celu sporządzenia kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
 9. dokonywanie wypłat świadczeń z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli- zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek obsługiwanych,
 10. wystawianie dokumentów sprzedaży dla potrzeb realizacji dochodów przysługujących jednostkom obsługiwanym,
 1. w zakresie obsługi rachunkowej:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. określenie zasad (polityki) rachunkowości oraz innych instrukcji i procedur,
 3. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
 5. prowadzenie ewidencji finansowej składników majątkowych,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 7. prowadzenie i rozliczanie projektów oświatowych finansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych,
 1. w zakresie obsługi bhp:
 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczegółowym uwzględnieniem stanowisk pracy,
 2. bieżące informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach  zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich eliminowania,
 3. udział w ustalaniu okoliczności przyczyn wypadków przy pracy,
 4. doradztwo w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 6. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych, przechowywanie wyników wszelkich badań, pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia,

     4.  w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk w dziedzinie ochrony danych,
 2. informowanie o obowiązkach spoczywających na osobach przetwarzających dane osobowe
  na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie,
 3. prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów
  i informowanie dyrektorów jednostek obsługiwanych o wynikach,
 4. w przypadku wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowy, pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowy oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych, prowadzenie spraw z tym związanych,
 5. prowadzenie rejestru czynności oraz dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych,
 6. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Smuga 05-11-2021 08:22:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Smuga 05-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Smuga 13-06-2022 11:06:00