Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku podinspektora ds. administracyjno- kadrowych 2023-02-20 14:20:11
dokument Zarządzenie nr 52/ 2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2023-02-20 14:02:22
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa Ochrony danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 2023-02-20 13:58:17
dokument Zarządzenie 50/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie 2023-02-20 13:51:34
dokument Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim 2023-02-20 13:50:43
dokument Zarządzenie nr 48/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2023-02-20 13:48:43
dokument Zarządzenie nr 47/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Zespołu Szkół w Czaplinku 2023-02-20 13:42:03
dokument Zarządzenie nr 46/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego 2023-02-20 13:41:27
dokument Zarządzenie nr 45/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim. 2023-02-20 13:40:55
dokument Zarządzenie nr 44/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku Pom. 2023-02-20 13:40:01
dokument Zarządzenie nr 43/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Zespołu Szkół w Złocieńcu 2023-02-20 13:39:12
dokument Zarządzenie nr 42/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom. 2023-02-20 13:38:32
dokument Zarządzenie nr 41/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pom. 2023-02-20 13:37:46
dokument Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy ? Ośrodka Rehabilitacyjnego w Drawsku Pom. 2023-02-20 13:37:01
dokument Zarządzenie nr 39/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanego przez Centrum Usług Wspólnych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku 2023-02-20 13:36:05
dokument Zarządzenie nr 38/2022 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 2023-02-20 13:34:49
dokument Zarządzenie nr 37/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Poradni Psychologiczno? Pedagogicznej w Drawsku Pom. 2023-02-20 13:24:44
dokument Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Centrum Usług Wspólnych 2023-02-20 13:23:54
dokument Zarządzenie nr 35/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Zespole Placówek Edukacyjno? Terapeutycznych w Bobrowie 2023-02-20 13:23:17
dokument Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Czaplinku 2023-02-20 13:22:34
dokument Zarządzenie nr 33/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czaplinku 2023-02-20 13:21:44
dokument Zarządzenie nr 32/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy ? Ośrodku Rehabilitacyjno Kulturalnym w Drawsku Pom. 2023-02-20 13:20:45
dokument Zarządzenie nr 31/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół Kaliszu Pomorskim 2023-02-20 13:19:05
dokument Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2023-02-20 11:56:02
dokument Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku księgowego ds. płac 2022-11-10 09:07:03
dokument Zarządzenie nr 28/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku księgowego 2022-11-10 09:06:33
dokument Zarządzenie nr 27/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku referent ds. księgowości 2022-11-10 09:05:24
dokument Zarządzenie nr 26/2022 w sprawie wprowadzenia Karty wzorów podpisów 2022-11-02 14:47:12
dokument Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w ZS Złocieniec 2022-10-04 08:00:01
dokument Zarządzenie nr 24/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w POW 2022-10-04 07:59:27
dokument Zarządzenie nr 23/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w ZS Drawsko Pomorskie 2022-10-04 07:58:44
dokument Zarządzenie nr 22/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w PCPR 2022-10-04 07:57:35
dokument Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w PCKZiU 2022-10-04 07:56:31
dokument Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku księgowego 2022-10-04 07:52:56
dokument Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2022-09-01 08:31:40
dokument Zarządzenie nr 18/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w CUW 2022-07-01 08:10:25
dokument Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok i innych urządzeń korygujących wzrok 2022-06-13 11:29:51
dokument Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2022-06-13 11:22:57
dokument Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku księgowego 2022-06-13 11:22:16
dokument Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo- księgowych w Centrum 2022-06-13 11:21:00
dokument Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych netto 2022-06-13 11:18:24
dokument Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2022-06-13 11:15:45
dokument Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2022-06-13 11:15:19
dokument Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Centrum 2022-06-13 11:14:02
dokument Zarządzenie nr 9/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS w CUW Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim 2022-03-22 14:02:15
dokument Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy CUW Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim 2022-03-17 08:37:57
dokument Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 2022-03-17 08:06:31
dokument Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2022-03-09 12:31:30
dokument Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w CUW Powiatu Drawskiego 2022-01-27 07:41:57
dokument Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia do stosowania w CUW Powiatu Drawskiego Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim 2022-01-24 12:51:53
dokument Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników CUW Powiatu Drawskiego 2022-01-20 07:34:01
dokument Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w CUW Powiatu Drawskiego 2022-01-18 08:09:21
dokument Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie spełnienia obowiązku informacyjnego wobec pracowników CUW Powiatu Drawskiego przez Administratora Danych 2022-01-18 08:08:35
dokument Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta 2021-12-16 08:50:56
dokument Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2021-12-14 11:21:28
dokument Zarządzenie nr 8/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w ZS Kalisz Pomorski 2021-12-09 11:14:29
dokument Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w CUW Powiatu Drawskiego 2021-12-09 09:46:18
dokument Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2021-11-09 08:50:18
dokument Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok i innych urządzeń korygujących wzrok 2021-11-09 08:47:38
dokument Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CUW Powiatu Drawskiego 2021-11-09 08:40:32
dokument Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej 2021-11-09 08:35:15
dokument Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej 2021-11-09 08:18:50
dokument Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia zmian zasad rachunkowości CUW Powiatu Drawskiego 2021-11-09 08:08:29
dokument Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2021-11-08 14:41:55
dokument Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 2021-11-08 14:32:45
dokument Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie przeprowadzenia Inwentaryzacji w Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy Ośrodku Rehabilitacyjno- Kulturalnym w Drawsku Pomorskiem 2021-11-08 14:23:51
dokument Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w CUW Powiatu Drawskiego 2021-11-08 14:15:51
dokument Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 2021-11-08 13:32:34
dokument Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2021-11-08 13:28:27
dokument Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia "Dokumentacji bezpieczeństwa informacji w CUW Powiatu Drawskiego" 2021-11-08 09:44:53
dokument Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w CUW Powiatu Drawskiego 2021-11-08 09:30:57
dokument Zarządzenie nr 1a/2020 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 2021-11-08 08:46:42
dokument Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych dla jednostek obsługiwanych przez CUW Powiatu Drawskiego 2021-11-08 08:32:01