Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres i zadania

Zakres działania

 

§ 4 . Do zakresu działania Centrum jako jednostki obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy :

 1. W zakresie obsługi finansowej :
 1. bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
 2. opracowanie projektów planu finansowego i jego zmian na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 3. prowadzenie rachunków bankowych odrębnie dla poszczególnych dziedzin działalności oraz rachunków bankowych dla każdej jednostki obsługiwanej,
 4. bieżąca informacja o sytuacji finansowej jednostek obsługiwanych,
 5. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
 6. dokonywanie wpłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US,
 7. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 8. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
 9. przekazywanie danych do jednostek obsługiwanych w celu sporządzenia kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
 10. dokonywanie wpłat świadczeń z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego nauczycieli – zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek obsługiwanych.
 11. wystawianie dokumentów sprzedaży dla potrzeb realizacji dochodów przysługujących jednostkom obsługiwanym.
 1. W zakresie obsługi rachunkowej :
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. określanie zasad (polityki) rachunkowości oraz innych instrukcji i procedur,
 3. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
 5. prowadzenie ewidencji finansowej składników majątkowych,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 7. prowadzenie i rozliczanie projektów oświatowych finansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych.
 1. W zakresie obsługi organizacyjnej :
 1. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 2. prowadzenie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych w zakresie obsługi rachunkowej i finansowej
 3. prowadzenie obsługi informatycznej programów finansowo-księgowych, płacowo-kadrowych oraz programu powiat dla ewidencji budżetu – jednostek obsługiwanych.
 1. W zakresie spraw oświatowych :
 1. przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły (placówki) w zakresie zgodności z przepisami prawa oświatowego, określanie skutków finansowych arkusza,
 2. pomoc podczas kontroli realizacji zadań oświatowych przez organy nadzoru – Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową, Urząd Kontroli Skarbowej,
 3. pomoc przy redagowaniu aktów normatywnych związanych z oświatą,
 4. pomoc przy opracowywaniu sprawozdań o stanie realizacji zadań oświatowych,
 5. rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, dla jednostek obsługiwanych,
 6. rozliczanie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
 7. rozliczanie zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego lub jednostek obsługiwanych, a zleconych do prowadzenia Centrum.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Chromińska 24-09-2020 15:07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Chromińska 24-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Chromińska 24-09-2020 15:08:14